26/09/2017
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΛΙΣΤΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΩΝ