10/03/2016
Ελλείψεις Φαρμάκων

Αναφορικά με τις πληροφορίες που είδαν πρόσφατα το φώς της δημοσιότητας σχετικά με την επιπλέον εξοικονόμηση πόρων για την αγορά φαρμάκων, τις σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων αλλά και την καθυστέρηση που επιδεικνύουν οι αρμόδιες Επιτροπές εξέτασης αιτημάτων των ασθενών αναφέρουμε ότι:

Θεωρούμε ως αναντίρρητη ανάγκη την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας οι οποίες θα έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των ιατρικοφαρμακευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από την πολιτεία στους συμπολίτες μας.  

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος τάσσετε υπέρ της εφαρμογής βέλτιστων και διαφανών πρακτικών που να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ασθενών και να βελτιώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ως Ιατρικός κόσμος θεωρούμε αδόκιμο το γεγονός ότι οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, επικαλούμενες το ψηλό κόστος, δεν εντάσσουν νέες εξειδικευμένες θεραπείες στο κρατικό συνταγολόγιο και οι αιτήσεις των ασθενών για φάρμακα και θεραπείες που οι γιατροί τους κρίνουν ότι χρειάζονται, απορρίπτονται.

Η υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας που θα οδηγήσουν σε ένα λειτουργικό, οικονομικά βιώσιμο, καθολικό και ανθρωποκεντρικό Σχέδιο Υγείας είναι επιτακτικές.   

Οι ελλείψεις φαρμάκων καθώς και η γενικότερη έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της Υγείας, αναδεικνύει την ανάγκη όπως μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης μεταρρύθμισης του κράτος να μεταφερθούν επιπλέον οικονομικοί πόροι στον τομέα της Υγείας ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμή παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους συμπολίτες μας.

Τέλος ως ΠΙΣ θεωρούμε ότι η προσέγγιση των αρμόδιων τεχνοκρατών όσον αφορά τον τομέα της Υγείας θα πρέπει να είναι πολύεπίπεδη και να βασίζεται στις σύγχρονες πρακτικές της Δημόσιας Διοίκησης αφού παραδείγματα σε άλλα κράτη κατέδειξαν ότι βραχυπρόθεσμες οικονομικές εξοικονομήσεις στον ευαίσθητο αυτό τομέα επιφέρουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιπλέον οικονομικό κόστος στο προϋπολογισμό του κράτους και πρακτικά θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των ασθενών.