09/02/2016
Κατάργηση των 15ημέρων συμβολαίων στα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος χαιρετίζει την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για κατάργηση των 15ημέρων συμβολαίων και τη μετατροπή όσων λειτουργών συμπληρώνουν 30 μήνες υπηρεσίας στον τομέα της δημόσιας υγείας σε αορίστου χρόνου εργαζομένους.

Η πρακτική αυτή απορρέει από τις συμβατικές υποχρεώσεις της Κυπριακής πολιτείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή της αποτελεί, κατά την άποψη μας, ένα θετικό βήμα προς την ομαλοποίηση της λειτουργίας του ευρύτερου τομέα της Υγείας.

Εντούτοις, ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος θεωρούμε ότι για να επιλυθούν τα σοβαρά και δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της Υγείας θα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά καταρτισμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι επακόλουθο δημοκρατικού διαλόγου με όλους τους επαγγελματικούς και συμβαλλόμενους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και η παροχή ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους ασθενείς μας.

Ως ΠΙΣ, έμπρακτα και με εποικοδομητικό τρόπο διαχρονικά συμβάλλουμε στις προσπάθειές του Υπουργείου Υγείας για να επιλύσει τα χρονίζοντα και τα ολοένα αυξανόμενα και διογκούμενα προβλήματα που ταλανίζουν το τομέα της υγείας και σε αυτή την κατεύθυνση θα πορευθούμε, αναμένοντας ταυτόχρονα την εδραίωση ενός συνεχούς και ισότιμου διαλόγου βασισμένου στον αλληλοσεβασμό και στην τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία.

Τέλος, αναφέρουμε ότι ο ΠΙΣ θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλους τους συμβαλλόμενους φορείς και το Υπουργείο Υγείας ώστε να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστούν οι σωστές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν την εφαρμογή ενός ασθενοκεντρικού εθνικού συστήματος υγείας.